ซื้อประกันภัยการเดินทางจอร์เจีย ประกันท่องเที่ยว (Georgia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางจอร์เจีย  ประกันท่องเที่ยว (Georgia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางจอร์เจีย (Georgia)

ประกันเดินทางจอร์เจีย ประกันการเดินทางในจอร์เจีย ประกันภัยการเดินทางจอร์เจีย ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในจอร์เจีย

  • Mtkheta-Mtianeti
  • Samegrelo-Zemo Svaneti
  • Imereti
  • คาเคตี
  • ซัมซเค จาวาเคตี
  • ทบิลิซิ
  • อัดจารา
เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =