เกี่ยวกับ ประเทศจอร์เจีย

เกี่ยวกับ จอร์เจีย ธงชาติ จอร์เจีย

จอร์เจีย (Georgia) เดิมระหว่างปี พ.ศ. 2534-2538 เรียกว่า สาธารณรัฐจอร์เจีย เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลดำในคอเคซัสตอนใต้ ในอดีตเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศรัสเซีย ทางใต้จรดประเทศตุรกี ประเทศอาร์มีเนีย และประเทศอาเซอร์ไบจาน มีพื้นที่ 69,700 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,911 ตารางไมล์ ความหนาแน่นของประชากร 206 คน ต่อตารางไมล์ โดยตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัส ทิศเหนือ จรดพรมแดนรัสเซีย ทิศตะวันออก จรดพรมแดนอาเซอร์ไบจาน ทิศใต้จรดพรมแดนอาร์มีเนีย และตุรกี ทิศตะวันตก ติดชายฝั่งทะเลดำ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =