วันหยุดของประเทศจอร์เจีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศจอร์เจีย

วันหยุดของประเทศจอร์เจีย

1 มกราคม            วันปีใหม่

2 มกราคม            วันที่สองของปีใหม่

7 มกราคม            คริสต์มาสออร์โธดอกซ์

19 มกราคม          วันบัพติศมาขององค์พระเยซูคริสต์

3 มีนาคม              วันแม่

8 มีนาคม              วันสตรีสากล

9 เมษายน            วันเอกภาพแห่งชาติ

9 พฤษภาคม        วันแห่งชัยชนะเหนือลัทธิฟาสซิสต์วันยุโรป

12 พฤษภาคม      นักบุญแอนดรูวันแรกที่ถูกเรียก

26 พฤษภาคม      วันประกาศอิสรภาพ

28 สิงหาคม         วันนักบุญมารีย์

14 ตุลาคม           วันแห่งมหาวิหาร

23 พฤศจิกายน    วันนักบุญจอร์จ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =