ระบบไฟฟ้าของประเทศจอร์เจีย

ระบบไฟฟ้าประเทศจอร์เจีย

จอร์เจียใช้แรงดันไฟฟ้า 220V และ 50Hz ปลั๊กที่ใช้ในประเทศจอร์เจียมีปลั๊กสองประเภท คือ ประเภท C และ F ปลั๊กประเภท C คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาและปลั๊กชนิด F คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาพร้อมคลิปสายดินสองอันที่ด้านข้าง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =