นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัพเดตครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2557

 

ทราเวลไอโก เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ TraveliGo.com นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธี ที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์  www.traveligo.com เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความ เป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมและดำเนินการจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ประเทศ ไทย ซึ่งเป็นประเทศที่อาจจะมีระดับการปกป้องข้อมูลไม่สูงเทียบเท่ากับกฎหมายซึ่ง บังคับใช้ในประเทศของท่าน ทราเวลไอโกจะทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อถึงเวลาที่ สมควร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป, ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้, จุดเด่นของเว็บไซต์ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีการรวบรวมหรือวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะระบุวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ไว้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงนโบยายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเรา นอกจากนี้ ทราเวลไอโกยังจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบก่อนที่จะเริ่ม มีการนำมาใช้

 

เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

ทราเวลไอโกรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านมอบให้แก่เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต หรือที่อยู่อีเมล์ นอกเหนือจากนั้น เรายังรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่าน ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โดยข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อล็อกอิน, รหัสตัวเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) และรหัสผ่าน รวมไปจนถึงการตั้งค่าค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ

 

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

เพื่อ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้นำกระบวนการทางด้านการปฏิบัติ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านองค์การมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการทำลายที่ เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือผิดกฎหมาย, การสูญหายโดยอุบัติเหตุ, การดัดแปลง และการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ยิ่งกว่านั้น เพื่อเป็นการปกป้องการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต ปัจจุบัน ทราเวลไอโกจึงได้นำเทคโนโลยี Secure Socket Layer มาใช้เพื่อเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นรหัสในระหว่างการส่งผ่านข้อมูล

 

เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างไร

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์มาใช้เพื่อลงทะเบียนท่านกับเว็บไซต์ ทราเวลไอโกและโปรแกรมทราเวลไอโกรีวอร์ด, เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ท่านร้องขอ, เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ท่านใช้บริการของเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น และเพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับบริการต่างๆ เหล่านี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้เราได้รับคำขอจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบินและบริการต่างๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น, ให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการใหม่และข้อเสนอพิเศษได้อย่างทันท่วงที ทราเวลไอโกอาจจะติดต่อท่านเป็นระยะๆ เพื่อขอฟีดแบ็กเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อนำมาปรับปรุง หรือเพื่อนำเสนอส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ท่านในฐานะผู้ใช้ ตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมที่จะรับข้อเสนอดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษ ท่านสามารถทำได้โดยใช้ไฮเปอร์ลิงค์ที่ปรากฏอยู่ในข้อเสนอเหล่านั้นในการตอบ ปฏิเสธและแจ้งให้ทราเวลไอโกทราบ

 

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใคร

ทราเวลไอโกอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ บุคคลที่ 3 ซึ่งเราว่าจ้างมาเพื่อให้บริการในฐานะตัวแทนของเรา เช่น เว็บโฮสติ้งและวิเคราะห์ข้อมูล, เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา, เพื่อดูแลเรื่องธุรกรรมบัตรเครดิต และเพื่อให้บริการอื่นๆ แก่ลูกค้า บุคคลที่ 3 ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล ส่วนบุคคล และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของเราเท่านั้น ในบางกรณี ทราเวลไอโกอาจขอให้ท่านติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่ 3 เพื่อรับบริการ หรือเราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางโรงแรมหรือบุคคลที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อสำรองห้องพัก หรือรับบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทราเวลไอโกอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ, เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่ และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ ทราเวลไอโกยังอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อ กำหนดและ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของทราเวลไอโก ผู้ใช้ และผู้อื่น ในสถานการณ์เช่นที่กล่าว มาข้างต้น ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากทราเวลไอโกอาจตั้งอยู่ในประเทศที่อาจจะมี ระดับการปกป้องข้อมูลไม่สูงเทียบเท่ากับกฎหมายซึ่งบังคับใช้ในประเทศของท่าน

 

นโยบายของที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคุกกี้มีอะไรบ้าง

เพื่อให้บริการท่านได้อย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น ทราเวลไอโกจึงนำเทคโนโลยี “คุกกี้” มาใช้กับเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ คือ หน่วยพื้นฐานข้อมูล ซึ่งปกติจะถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน โดยช่วยให้เว็บไซต์สามารถ “ปรับเปลี่ยน” ตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้ด้วยการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชม เว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ คุกกี้สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น รหัสตัวเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) เนวิเกชั่นแนลดาต้า (Navigational Data) ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ เวลาการโอนถ่ายข้อมูล การตั้งค่าของผู้ใช้ รวมถึงที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่เว็บไซต์ ทั้งนี้ หมวด “ช่วยเหลือ” ของแถบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เบราเซอร์จะมีข้อมูลบอกให้ท่านทราบถึงวิธีป้องกันไม่ให้เบราเซอร์ของท่านยอม รับคุกกี้ใหม่ๆ หรือวิธีการตั้งค่าให้เบราเซอร์ของท่านปฏิเสธคุกกี้ไปในเวลาเดียวกัน หากท่านปิดการทำงานของคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงการทำงานหรือส่วนที่สำคัญของเว็บไซต์ได้ ส่งผลให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างจำกัด คุกกี้ที่เราใช้มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราเวลไอโก ท่านสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ที่จะอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้แก่เรา หรือต้องการใช้สิทธิภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องการเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือคัดค้านการนำข้อมูลส่วนตัวไปดำเนินการ กรุณาติดต่อเราที่ service@traveligo.com เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนจะอนุมัติให้ท่านเข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน ทราเวลไอโกจะตอบกลับคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวภายในเวลา 30 วัน

 

ข้อจำกัดสำหรับเยาวชนมีอย่างไรบ้าง

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่สามารถใช้บริการใดๆ บนเว็บไซต์ของเราได้