ประกันเดินทาง ประกันภัยการเดินทาง ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

ทำไมต้องซื้อประกันเดินทางกับ TraveliGo?

ประกันเดินทางทั่วโลก

ประกันเดินทางทั่วโลก

เปรียบเทียบราคาประกันเดินทางจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ ที่มีการคุ้มครองหลายแห่งทั่วโลก
ราคาถูกที่สุด

ราคาถูกที่สุด

ซื้อประกันเดินทางราคาถูกที่สุด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย และราคาที่แสดงเป็นราคาสุดท้าย
ชำระเงินได้สะดวกรวดเร็ว

ชำระเงินได้สะดวกรวดเร็ว

ชำระเงินได้ง่ายๆ ผ่านบัตรเครดิต สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ออกใบกำกับภาษีได้

ออกใบกำกับภาษีได้

เพราะ TraveliGo เป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจึงสามารถออก ใบกำกับภาษีได้

แผนประกันภัยการเดินทาง

 • ประกันการเดินทาง Easy Visa
  บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

  คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  THB 1,500,000

  ค่ารักษาพยาบาล

  THB 2,000,000

  ราคาเริ่มต้น
  THB 195
  ต่อคน
  การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ส่งกลับประเทศไทย :THB 2,000,000
  การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง :N/A
  การล่าช้าของเที่ยวบิน :N/A
 • ประกันการเดินทาง Oasis Visa
  Sixth Sense individual

  คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  THB 1,500,000

  ค่ารักษาพยาบาล

  THB 2,000,000

  ราคาเริ่มต้น
  THB 290
  ต่อคน
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย :THB 150,000
  ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล :THB 1,000,000
  การล่าช้าของเที่ยวบิน :N/A

ประกันเดินทาง ประกันภัยการเดินทาง ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันเดินทาง ประกันภัยการเดินทาง ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

นายอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร
ใบอนุญาตเลขที่ 5804030767

โปรโมชั่น ประกันภัยการเดินทาง ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ