ซื้อประกันภัยการเดินทางมาดากัสการ์ ประกันท่องเที่ยว (Madagascar)

ซื้อประกันภัยการเดินทางมาดากัสการ์ ประกันท่องเที่ยว (Madagascar)

ซื้อประกันภัยการเดินทางมาดากัสการ์ (Madagascar)

ประกันเดินทางมาดากัสการ์ ประกันการเดินทางในมาดากัสการ์ ประกันภัยการเดินทางมาดากัสการ์ ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในมาดากัสการ์

 • Vakinankaratra
 • Boeny
 • อนาลันจิโรโฟ
 • อันต์ซิรานานา
 • อโนซี่
 • เมนาเบ
 • แอนตานานาริโว
 • แอสสิโม แอนแดฟานา
 • โทอามาซินา
 • โฮรอมเบ
 • ไดอาน่า
อากาศ มาดากัสการ์ วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ มาดากัสการ์ วันนี้ 13.4°C
Fri
Weather on Fri 17.1°C
Sat
Weather on Sat 17.8°C
Sun
Weather on Sun 15.4°C
Mon
Weather on Mon 15.7°C
Tue
Weather on Tue 15.9°C
Wed
Weather on Wed 16.2°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =