ระบบไฟฟ้าของประเทศมาดากัสการ์

ระบบไฟฟ้าประเทศมาดากัสการ์

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ใน มาดากัสการ์ คือ 127V & 220V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =