วันหยุดของประเทศมาดากัสการ์ วันสำคัญต่างๆ ของประเทศมาดากัสการ์

วันหยุดของประเทศมาดากัสการ์

1 มกราคม              วันปีใหม่

29 มีนาคม              วันพลีชีพ

5 เมษายน              วันจันทร์อีสเตอร์

1 พฤษภาคม          วันแรงงาน

12-13 พฤษภาคม   วันอีด

13 พฤษภาคม        วันขึ้นสวรรค์

24 พฤษภาคม        วันจันทร์

26 มิถุนายน           วันประกาศอิสรภาพ

15 สิงหาคม           อัสสัมชัญของมารีย์

1 พฤษจิกายน        วันนักบุญทั้งหมด

25 ธันวาคม           วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =