ซื้อประกันภัยการเดินทางอิเควทอเรียล กินี ประกันท่องเที่ยว (Equatorial Guinea)

ซื้อประกันภัยการเดินทางอิเควทอเรียล กินี  ประกันท่องเที่ยว (Equatorial Guinea)

ซื้อประกันภัยการเดินทางอิเควทอเรียล กินี (Equatorial Guinea)

ประกันเดินทางอิเควทอเรียล กินี ประกันการเดินทางในอิเควทอเรียล กินี ประกันภัยการเดินทางอิเควทอเรียล กินี ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในอิเควทอเรียล กินี

  • บาตา
  • มาลาโบ

ข้อมูลท่องเที่ยว อิเควทอเรียล กินี

อากาศ อิเควทอเรียล กินี วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ อิเควทอเรียล กินี วันนี้ 21.1°C
Sat
Weather on Sat 21°C
Sun
Weather on Sun 20.7°C
Mon
Weather on Mon 20.9°C
Tue
Weather on Tue 22.3°C
Wed
Weather on Wed 23.2°C
Thu
Weather on Thu 22.9°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =