ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศอิเควทอเรียล กินี

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศอิเควทอเรียล กินี

เดิมอิเควทอเรียลกินีเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกส และต่อมาตกเป็นอาณานิคมของสเปนเป็นเวลาถึง 190 ปี ตั้งแต่ปี 2321 จนได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2511

 

ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาโปรตุเกส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =