วันหยุดของประเทศอิเควทอเรียล กินี วันสำคัญต่างๆ ของประเทศอิเควทอเรียล กินี

วันหยุดของประเทศอิเควทอเรียล กินี

1 มกราคม            วันปีใหม่

1 พฤษภาคม        วันแรงงาน

30 พฤษภาคม      วันสมโภชพระคริสตวรกาย

5 มิถุนายน           วันประธานาธิบดี

3 สิงหาคม           วันแห่งเสรีภาพ

15 สิงหาคม         วันรัฐธรรมนูญ

12 ตุลาคม           วันประกาศอิสรภาพ

8 ธันวาคม            วันแม่พระปฏิสนธินิรมล

25 ธันวาคม          วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =