ระบบไฟฟ้าของประเทศอิเควทอเรียล กินี

ระบบไฟฟ้าประเทศอิเควทอเรียล กินี

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในอิเควทอเรียลกินี คือ 220V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =