เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศอิเควทอเรียล กินี

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศอิเควทอเรียล กินี

ฟรังก์ซีเอฟเอ เป็นสกุลเงินที่ใช้ในสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี

สินค้าต่อไปนี้สามารถนำเข้าสู่อิเควทอเรียลกินีได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร

- บุหรี่ 200 มวน, ซิการ์ 50 มวน หรือยาสูบ 250 กรัม

- ไวน์ 1 ลิตร

- สุรา 1 ลิตร

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =