วันหยุดของประเทศนิวแคลิโดเนีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศนิวแคลิโดเนีย

วันหยุดของประเทศนิวแคลิโดเนีย

วันศุกร์ 1 มกราคม 2021 - วันปีใหม่ 

วันเสาร์ 3 เมษายน 2021 - วันกลางภาคการศึกษาแรก (เริ่มต้น) 

วันอาทิตย์ 4 เมษายน 2021 - วันอีสเตอร์ 

วันจันทร์ 5 เมษายน 2021 - วันอีสเตอร์วันจันทร์ 

วันจันทร์ 19 เมษายน 2021 - วันกลางภาคการศึกษาแรก (สิ้นสุด) 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =