เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศนิวแคลิโดเนีย

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศนิวแคลิโดเนีย

สกุลเงิน : ฟรังก์ ซีเอฟพี

ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF).

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =