หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศนิวแคลิโดเนีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศนิวแคลิโดเนีย

คุณต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุหกเดือนเกินกว่าระยะเวลาที่คุณอยู่ในนิวแคลิโดเนีย นักเดินทางบางคนอาจถูกขอให้แสดงหลักฐานการประกันสุขภาพ สำหรับการพำนักระยะยาวคุณต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตฝรั่งเศสหรือสถานกงสุลที่ใกล้ที่สุดก่อนเนื่องจากระยะเวลาดำเนินการอาจค่อนข้างนาน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =