ระบบไฟฟ้าของประเทศนิวแคลิโดเนีย

ระบบไฟฟ้าประเทศนิวแคลิโดเนีย

220 โวลต์

ปลั๊กไฟทั้งหมดในนิวแคลิโดเนียให้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 220V พร้อมความถี่มาตรฐาน 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =