วันหยุดของประเทศอินเดีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศอินเดีย

วันหยุดของประเทศอินเดีย

1 มกราคม           วันปีใหม่

13–17 มกราคม   เทศกาลปงกอล

14 มกราคม         เทศกาลว่าวในอินเดีย

22 มีนาคม          วันพิหาร

30 มีนาคม          วันราชสถาน

1 เมษายน          วันโอริษา

14/15 เมษายน   วันปีใหม่ทมิฬ

14/15 เมษายน   วันปีใหม่เบงกอล

15 เมษายน        วันปีใหม่อัสสัม

1 พฤษภาคม      วันแรงงาน

16 พฤษภาคม    วันผนวกรวม

31 ตุลาคม         คุชราต

1 พฤศจิกายน     กรณาฏกะ Rajyotsava

1 พฤศจิกายน    วันก่อตั้งรัฐอันธรประเทศ

1 พฤศจิกายน    วันก่อตั้งหรยาณา

1 พฤศจิกายน    วันก่อตั้งมัธยประเทศ

1 พฤศจิกายน    วันก่อตั้งเกรละ

1 พฤศจิกายน    วันก่อตั้งฉัตตีสครห์

7 ธันวาคม         วันกองทัพอินเดีย

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =