เกี่ยวกับ ประเทศอินเดีย

เกี่ยวกับ ประเทศอินเดีย

เกี่ยวกับ อินเดีย ธงชาติ อินเดีย

อินเดีย

ประเทศอินเดีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ ประเทศอินเดียได้ชื่อว่ามีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลกด้วย  อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดอันดับที่ 7 ของโลก อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกติดพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดศรีลังกา มีบังกลาเทศล้อมรอบทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เนื่องจากอินเดียมีเศรษฐกิจที่คล่องตัว จึงเป็นประเทศที่มีอำนาจการซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก
 
เมืองหลวงของอินเดียคือนิวเดลี เมืองนิวเดลีเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย เพราะโดยการคาดการณ์เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ 5000 ปีก่อนคริสตกาลแล้ว แม้จะเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ แต่เมืองนี้ก็ยังมีสนามบินที่ใหญ่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว คือ สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี
 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนิวเดลีคือ อักชาร์ดัม,ประตูเมืองอินเดีย,พิพิธภัณฑ์มหาตมคานธี,ราษฎร์ปติภวัน
 
เมืองในประเทศอินเดียที่เป็นศูนย์กลางการค้าคือเมืองมุมไบ ทั้งยังเป็นแหล่งรวมตัวของนักท่องเที่ยวอีกด้วย มีสนามบินใหบริการ คือสนามบินฉัตรปาตีศิวะจี ที่เที่ยวที่สำคัญในเมืองนี้เรียกว่า ถ้ำเอลาฟันตา เป็นถ้ำที่มีการแกะสลักหินในถ้ำ อีกหนึ่งเมืองที่ไม่ควรพลาดคือเจนไนหรือชื่อเดิมคือมาทรัส เป็นเมืองใช้เป็นสถานที่ในการจัดเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ Madras Music Season ส่วนใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยก็มักจะไปเที่ยวเมืองสำคัญทางพุทธประวัติเช่น คยาและพาราณสี
 
ทั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยคือทัชมาฮาล ตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำยมุนาตั้งอยู่ในเมืองอัครา เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทัชมาฮาล คือสุสานหินอ่อนที่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =