ระบบไฟฟ้าของประเทศอินเดีย

ระบบไฟฟ้าประเทศอินเดีย

อินเดียใช้แรงดันไฟฟ้า 230V และ 50Hz ปลั๊กที่ใช้ในประเทศอินเดียมีปลั๊กประเภท C, D และ M ปลั๊กประเภท C คือปลั๊กที่มีขากลมสองขาปลั๊กประเภท D คือปลั๊กที่มีขากลมสามขาในรูปแบบสามเหลี่ยมและปลั๊ก type M คือปลั๊ก ซึ่งมีหมุดกลมสามอัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =