ซื้อประกันภัยการเดินทางไอซ์แลนด์ ประกันท่องเที่ยว (Iceland)

ซื้อประกันภัยการเดินทางไอซ์แลนด์  ประกันท่องเที่ยว (Iceland)

ซื้อประกันภัยการเดินทางไอซ์แลนด์ (Iceland)

ประกันเดินทางไอซ์แลนด์ ประกันการเดินทางในไอซ์แลนด์ ประกันภัยการเดินทางไอซ์แลนด์ ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในไอซ์แลนด์

  • ซูทือร์ลันต์
  • นอร์ทือร์ลันต์
  • เซาท์เทิร์น เพนนินซูล่า
  • เวสตือร์ลันต์
  • เวสต์ฟีร์ทีร์
  • เอิสตือร์ลันต์
  • เฮอฟึทปอร์การ์สไวทิท
อากาศ ไอซ์แลนด์ วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ไอซ์แลนด์ วันนี้ 6.9°C
Mon
Weather on Mon 8.6°C
Tue
Weather on Tue 9.9°C
Wed
Weather on Wed 9.4°C
Thu
Weather on Thu 9.2°C
Fri
Weather on Fri 11°C
Sat
Weather on Sat 10.7°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =