วันหยุดของประเทศไอซ์แลนด์ วันสำคัญต่างๆ ของประเทศไอซ์แลนด์

วันหยุดของประเทศไอซ์แลนด์

14 กุมภาพันธ์ - วันวาเลนไทน์ ว

1 มีนาคม - เทศกาลเบียร์  

26 มีนาคม - วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิต (เริ่มต้น) 

4 เมษายน - อีสเตอร์  

5 เมษายน - อีสเตอร์วันจันทร์  

6 เมษายน - วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิต (สิ้นสุด) 

22 เมษายน - วันเริ่มต้นของคิมหันต์ฤดูหรือฤดูร้อน (ธนาคารอาจเปิดทำการ) 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =