ระบบไฟฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์

ระบบไฟฟ้าประเทศไอซ์แลนด์

สำหรับไอซ์แลนด์มีปลั๊กสองประเภทที่เกี่ยวข้องปลั๊ก C และ F ประเภท C คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาและปลั๊กชนิด F คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาโดยมีคลิปสายดินสองอันที่ด้านข้าง ไอซ์แลนด์ทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 230V และ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =