ซื้อประกันภัยการเดินทางวานูอาตู ประกันท่องเที่ยว (Vanuatu)

ซื้อประกันภัยการเดินทางวานูอาตู  ประกันท่องเที่ยว (Vanuatu)

ซื้อประกันภัยการเดินทางวานูอาตู (Vanuatu)

ประกันเดินทางวานูอาตู ประกันการเดินทางในวานูอาตู ประกันภัยการเดินทางวานูอาตู ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในวานูอาตู

  • Efate
  • Aore Island
  • Bokissa Island
  • พอร์ตวิลา
  • เกาะแทนนา
  • เอสปิริตู ซานโต
อากาศ วานูอาตู วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ วานูอาตู วันนี้ 23°C
Sun
Weather on Sun 21.7°C
Mon
Weather on Mon 21°C
Tue
Weather on Tue 21°C
Wed
Weather on Wed 21°C
Thu
Weather on Thu 21.7°C
Fri
Weather on Fri 21.8°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =