ระบบไฟฟ้าของประเทศวานูอาตู

ระบบไฟฟ้าประเทศวานูอาตู

วานูอาตูทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 230V และ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =