วันหยุดของประเทศวานูอาตู วันสำคัญต่างๆ ของประเทศวานูอาตู

วันหยุดของประเทศวานูอาตู

วันเสาร์ 1 มกราคม 2022 - วันขึ้นปีใหม่ 

วันจันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2021 - วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด) 

วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2021 - พระบิดาแห่งเอกราช 

วันศุกร์ 5 มีนาคม 2021 - วันหัวหน้าเผ่าตามประเพณีนิยม 

วันศุกร์ 2 เมษายน 2021 - วันศุกร์ดี 

วันจันทร์ 5 เมษายน 2021 - อีสเตอร์วันจันทร์ 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =