ซื้อประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะมาร์แชลล์ ประกันท่องเที่ยว (Marshall Islands)

ซื้อประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะมาร์แชลล์  ประกันท่องเที่ยว (Marshall Islands)

ซื้อประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Marshall Islands)

ประกันเดินทางหมู่เกาะมาร์แชลล์ ประกันการเดินทางในหมู่เกาะมาร์แชลล์ ประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะมาร์แชลล์ ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

ข้อมูลท่องเที่ยว หมู่เกาะมาร์แชลล์

อากาศ หมู่เกาะมาร์แชลล์ วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ หมู่เกาะมาร์แชลล์ วันนี้ 26.3°C
Wed
Weather on Wed 26°C
Thu
Weather on Thu 27.2°C
Fri
Weather on Fri 28.5°C
Sat
Weather on Sat 26.6°C
Sun
Weather on Sun 27.4°C
Mon
Weather on Mon 27.4°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =