วันหยุดของประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์ วันสำคัญต่างๆ ของประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์

วันหยุดของประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์

วันศุกร์ 1 มกราคม 2021 - วันขึ้นปีใหม่ 

วันจันทร์ 1 มีนาคม 2021 - วันเหยื่อระเบิดนิวเคลียร์ 

วันศุกร์ 12 มีนาคม 2021 - วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น) 

วันอังคาร 23 มีนาคม 2021 - วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด) 

วันศุกร์ 2 เมษายน 2021 - วันศุกร์ดี 

วันอาทิตย์ 4 เมษายน 2021 - วันอีสเตอร์ 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =