เกี่ยวกับ ประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์

เกี่ยวกับ หมู่เกาะมาร์แชลล์ ธงชาติ หมู่เกาะมาร์แชลล์

หมู่เกาะมาร์แชลล์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศนาอูรูและประเทศคิริบาส ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศไมโครนีเซียและอยู่ทางใต้ของเกาะเวกของสหรัฐอเมริกา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =