ระบบไฟฟ้าของประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์

ระบบไฟฟ้าประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์

ในหมู่เกาะมาร์แชลล์แรงดันไฟฟ้าคือ 120V

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =