ซื้อประกันภัยการเดินทางไต้หวัน ประกันท่องเที่ยว (Taiwan)

ซื้อประกันภัยการเดินทางไต้หวัน ประกันท่องเที่ยว (Taiwan)

ซื้อประกันภัยการเดินทางไต้หวัน (Taiwan)

ประกันเดินทางไต้หวัน ประกันการเดินทางในไต้หวัน ประกันภัยการเดินทางไต้หวัน ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในไต้หวัน

 • จางฮว่า
 • จีหลง
 • ซินจู๋
 • ตัมสุ่ย
 • นิวไทเป
 • ผิงตง
 • หนานโถว
 • หยุนหลิน
 • อี้หลัน
 • ฮวาเหลียน
 • เกาสง
 • เจียอี้
 • เถาหยวน
 • เมียวลิคันทรีย์
 • ไทจง
 • ไทตง
 • ไทนัน
 • ไทเป
อากาศ ไต้หวัน วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ไต้หวัน วันนี้ 27.3°C
Tue
Weather on Tue 27.2°C
Wed
Weather on Wed 25.9°C
Thu
Weather on Thu 30.2°C
Fri
Weather on Fri 31.4°C
Sat
Weather on Sat 31.3°C
Sun
Weather on Sun 31°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =