วันหยุดของประเทศไต้หวัน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศไต้หวัน

วันหยุดของประเทศไต้หวัน

1 มกราคม          วันปีใหม่

1 มกราคม          วันสาธารณรัฐ วันหยุดตรุษจีน

28 กุภาพันธ์       228 วันรำลึกสันติภาพ

2 เมษายน          วันเด็ก เทศกาลเช็งเม้ง

1 พฤษภาคม       วันแรงงาน

                         เทศกาลเรือมังกร

                         วันหยุดเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง

10 ตุลาคม          วันชาติไต้หวัน

31 ธันวาคม        วันหยุดวันสาธารณรัฐ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =