เช็คราคาและจองทัวร์ไต้หวัน ปี 2562 ราคาถูกกับ TraveliGo

เช็คราคาและจองทัวร์ไต้หวัน ปี 2562 ราคาถูกกับ TraveliGo

แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน

 • ไต้หวัน ไทเป, ไต้หวัน นกสกู๊ต
  การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ บินตรง ล่องเรือ ทะเลสาบ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป 101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว ถนนคนเดิน ซื่อหลิน

  ทัวร์ไต้หวัน เมืองไทจง 4 วัน 2 คืน เดินทางด้วยสายการบินนกสกู๊ต หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านพายสับปะรด ตลาดไนท์มาร์เก็ต เย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น...

  ราคาเริ่มต้น
  THB 9,999
 • ไต้หวัน ไทเป, ไต้หวัน นกสกู๊ต
  การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ ล่องเรือ พิพิธภัณฑ์

  ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3คืน เดินทางด้วยสายการบินนกสกู๊ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ไถจง ไนท์มาร์เก็ต เย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น GERMANIUM SHOP ร้าน COSMETIC ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต...

  ราคาเริ่มต้น
  THB 11,111
 • ไต้หวัน ไทเป, ไต้หวัน ไทยแอร์เอเชีย
  การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์

  ทัวร์ไต้หวัน 3 วัน 2 คืน เดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวกรุงไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านเครื่องสำอางค์ ตลาดซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น...

  ราคาเริ่มต้น
  THB 13,900
 • ไต้หวัน ไทเป, ไต้หวัน เวียดเจ็ทแอร์
  การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ ล่องเรือ ทะเลสาบ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป 101 อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว ตลาดฝงเจี๋ย

  ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แลนด์มาร์คตึกไทเป 101 หมู่บ้านสายรุ้ง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ความอัศจรรย์ทางธรรมชาติอุทยานเหย่หลิ่ว...

  ราคาเริ่มต้น
  THB 14,888
 • ไต้หวัน เกาสง, ไต้หวัน เวียดเจ็ทแอร์
  การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ ทะเลสาบ อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฝงเจี๋ย อาหลีซาน

  ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 วัดโผว่กวงซัน ช้อปปิ้งเต็มอิ่มตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และตลาดซีเหมินติง...

  ราคาเริ่มต้น
  THB 15,888
 • ไต้หวัน ไทเป, ไต้หวัน ไทยแอร์เอเชีย
  การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวอิสระ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว บินตรง ล่องเรือ อาบน้ำแร่ ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์ ไทเป 101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ทัวร์ไต้หวัน บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน Autumn in Taipei 4 วัน 3 คืน • ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว • ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ฝงเจี่ย, ซีเหมินติง • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน •...

  ราคาเริ่มต้น
  THB 17,888
 • ไต้หวัน ไทเป, ไต้หวัน การบินไทย
  การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ ล่องเรือ ทะเลสาบ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา ถนนคนเดิน ซื่อหลิน

  ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินไทย หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดกลางคืน วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป 101...

  ราคาเริ่มต้น
  THB 18,999
 • ไต้หวัน ไทเป, ไต้หวัน อีว่าแอร์เวย์
  การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์

  ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน เดินทางด้วยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวชมความงามของ อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101 อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านเค้กพายสับปะรด ซีเหมินติง...

  ราคาเริ่มต้น
  THB 20,888
 • ไต้หวัน ไทเป, ไต้หวัน อีว่าแอร์เวย์
  การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ ล่องเรือ พิพิธภัณฑ์

  ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง Germanium Power อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก เมืองหนานโถว วัดจงไถ่ถาน...

  ราคาเริ่มต้น
  THB 20,999
 • ไต้หวัน หนานโถว, ไต้หวัน การบินไทย
  การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ บินตรง ซีเหมินติง ไทเป 101 วัดหลงซาน อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว อาหลีซาน

  ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน เดินทางด้วยสายการบินไทย ป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค...

  ราคาเริ่มต้น
  THB 21,999
 • ไต้หวัน ไทเป, ไต้หวัน อีว่าแอร์เวย์
  การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ ล่องเรือ พิพิธภัณฑ์

  ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน เดินทางด้วยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวเมืองหนานโถว วัดจงไถ่ถาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ร้านชา ไทจง ตลาดกลางคืน Germanium Power...

  ราคาเริ่มต้น
  THB 23,999

เรื่องน่ารู้เมื่อไปเที่ยวไต้หวัน

สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน เมื่อไปเยือนใต้หวันแล้วห้ามพลาดกับสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ กับทัวร์ไต้หวัน
1. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (National Palace Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณชนิดต่าง ๆ เช่น สะสมของจักรพรรดิ ผลงานศิลปะในสมัยยุคหิน จนถึงยุคใหม่ เป็นต้น ซึ่งวัตถุโบราณเหล่านี้ มีจำนวนมากกว่า 700,000 ชิ้น

2. หุบเขาไทหลู่เก๋อ (Taroko Gorge) หรือที่คนไทยมักเรียกติดปากว่า “หุบเขาทาโรโกะ” ซึ่งจัดเป็นอุทยานแห่งชาติของใต้หวัน ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 1,200 ตารางกิโลเมตร จนครอบคลุมถึง 3 จังหวัด พร้อมด้วยภูเขาที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,400 เมตร โดยคำว่า “ไทหลูเก๋อ” ในภาษาใต้หวันแปลว่า ความวิเศษและงดงาม

3. เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น หรือ Jiufen (Chiufen) Village หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับอนิเมะชื่อดังเรื่อง “Spirit Away” การ์ตูนญี่ปุ่นที่หลายคนชื่นชอบ ซึ่งเมืองโบราณแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ใต้หวันถูกญี่ปุ่นเข้ามารุกราน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่มีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นอบอวลอยู่ทั่วทุกอณู

4. พุทธอุทยาน โฝ กวง ซาน, เกาสง (Fo Guang Shan Buddha Memorial Center, Kaohsiung) สถานที่แห่งนี้ จัดเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่สุดในไต้หวัน นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปทองคำสูงที่สุดในโลกประดิษฐานอยู่ด้วยเช่นกัน พร้อมด้วยเจดีย์ขนาดใหญ่ จำนวน 8 องค์ ที่ถูกเรียงรายทอดยาวระหว่าง 2 ทางเดิน ซึ่งมีฉากหลังเป็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่แสนสวยงาม

5. เหมาคง (MaoKong) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ซึ่งแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นแหล่งปลูกชาขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัร ด้วยเหตุนี้ “หมูบ้านเหมาคง” จึงได้กลายมาเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมสำหรับคนที่หลงไหลการจิบชา ควบคู่ไปกับบรรยากาศที่แสนเงียบสงบของหุบเขา นอกจากนี้แล้ว ยังถูกจัดให้เป็นจุดชมวิวอันยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทเปด้วยเช่นกัน

6. ซีเหมินติง (Ximending) มักถูกเรียกว่า “ฮาราจุกุของไทเป” เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ จัดเป็นแหล่งชอปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในใต้หวัน เพียบพร้อมไปด้วยความเอ็นเตอร์เทรนด์หลายหลายรูปแบบ เช่น ร้านอาหารรสชาติเยี่ยมถูกปากคนไทย เช่น ชานมไข่มุกใต้หวัน ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ หรือร้านนั่งชิวจีบเบียร์เย็น ๆ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวยิบย่อยอีกมากมาย

7. บ่อน้ำพุร้อนอูไหล (Wulai Hot Spring) “อูไหล” คือเมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ในเทือกเขา จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็น ฝนตกบ่อย นอกจากนี้ยังถูกจัดให้เป็นสถานที่มีอากาศดีที่สุดในไต้หวันอีกด้วย เมื่อมาเยือนที่แห่งนี้ ทุกคนจะได้พบกับ ลำธารของน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ พร้อมด้วยสระน้ำขนาดเล็ก ๆ ตั้งเรียงรายอยู่เป็นจุด ให้ได้ลงไปแช่ตัวท้าลมหนาว

อาหารแปลกใหม่น่าลิ้มลองของทัวร์ไต้หวัน
1. เต้าหู้เหม็น กลิ่นเหม็นที่โฉยออกมาของเต้าหู้ทอดชนิดนี้ เกิดจากกระบวนการทำ ที่นำไปหมักกับนม ผักและเนื้อ เป็นที่นิยมเสิร์ฟคู่กับผักดองและซอสพริก ซึ่งเมนูนี้สามารถหาซื้อง่ายทั่วไปในไต้หวัน

2. ไก่ดำ ไก่ชนิดนี้มีจุดเด่นคือสีดำทั่วร่างกาย ไม่เว้นแม่แต่กระดูก ขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณทางยาสูง เนื่องจากอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ สำหรับไก่ดำชนิดนี้ ค่อนข้างมีกลิ่นสาปเล็กน้อย หากนำมาเทียบกับไก่ที่หลายคนเคยกิน ด้วยเหตุนี้ จึงต้องนำมาเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปหอม ๆ และรสชาติกลมกล่อม จากเครื่องเทศนานาชนิด

3. เค้กเลือดหมู เค้กชนิดนี้ถูกทำขึ้นจากการนำข้าวเหนียวไปผสมเข้ากับเลือดหมู จากนั้นนำไปแช่ต่อในซอสถั่วเหลืองและถูกโรยด้วยแป้งถั่ว สำหรับเมนูจากนี้จัดเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากในเว็บไซด์ชื่อดัง Serious Eats นำไปโปรโมทว่า “เมนูชนิดนี้เป็นลูกผสมระหว่างเค้กข้าวและขนมโมจิ”

4. น้ำหน่อไม้ฝรั่ง ไม่สามารถหากินได้ทั่วไปในไทย แต่น้ำหน่อไม้ฝรั่งหนึ่งในเครื่องดื่มยอดฮิตในไต้หวัน สามารถหาซื้อมาทานได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อ หรือตู้กดน้ำอัตโนมัติ ซึ่งถูกจัดเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างยิ่ง

5. หงอนไก่ ถึงแม้ที่ไทยไม่มีขาย แต่ในไต้หวันนั้นมีเมนูหงอนไก่ขายอยู่ทั่วไป ซึ่งเนื้อสัมผัสขด้านนอกของเมนูชนิดนี้ค่อนข้างเหนียว ส่วนด้านในนั้นมีความนุ่มหนึบหนับ ตามปกติแล้วหงอนไก่ที่ขายในไต้หวัน มักถูกนำไปย่างกับซอสบาร์บีคิว

6. ลิ้นเป็ด ที่ไต้หวันนั้น เมนูลิ้นเป็ดก็มีให้เลือกกินหลายแบบต่างจากที่ไทย เช่น นำไปตุ๋นคู่กับน้ำมันงา หรือเสียบไม้ทอด ซึ่งตัวลิ่นเป็นนั้นมีรสสัมผัสที่นุ่มละมุนลิ้น เคี้ยวเพลิน จนแทบละลายในปาก ซึ่งมาพร้อมกับรสชาติแสนอร่อย

เรื่องราวน่ารู้ เตรียมพร้อมก่อนไปเที่ยวทัวร์ไต้หวัน
1. ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร เคี้ยวหมากฝรั่ง ภายในสถานีรถไฟฟ้าทุกประเภทเมื่อผู้ใดทำกระทำการฝ่าฝืน จะมีเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาล็อคตัวโดยทันที พร้อมกับเสียค่าปรับเป็นเงิน 1,500-7,500 ดอลลาร์ไต้หวัน

2. ห้ามนำยารักษาโรคทุกชนิดเข้าไปไต้หวัน โดยเฉพาะยาแก้ปวดลดไข้ เช่น ทิฟฟี่และดีคอลเจน เนื่องจากมีส่วนผสมของตัวยาพีพีเอหรือฟีนิลโปรปาโลนามี ซึ่งถูกจัดเป็นยาต้องห้ามที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภทที่ ๒ ของไต้หวัน

3. ห้ามปักตะเกียบตั้งตรงลงในชามข้าวเด็ดขาด ทุกที่ในไต้หวัน เมื่อกินเสร็จเรียบร้อยแล้วห้ามปักตะเกียบลงชามข้าวเด็ดขาด เนื่องจากเสมือนเป็นการปักธูปลงไปในกระถางไหว้คนตาย

4. ไม่ควรซื้อรองเท้าเป็นของขวัญให้คนไต้หวันเนื่องจากการให้รองเท้า เสมือนคำสาปแช่งให้คนเดินกลับบ้านเร็ว ๆ เป็นการเร่งรีบให้เสียชีวิต

5. ถ้าเห็นหลุมฝังศพในไต้หวัน ห้ามเอามือไปชี้ ข้อนี้ไม่ใช่มารยาททางสังคม แต่คนไต้หวันมีความเชื่อว่าการชี้นิ้วไปที่หลุมศพใคร วิญญาณก็จะตามผู้นั้นไปด้วย

6. ในใต้หวันการหงายมือแล้วกระดิกนิ้วชี้เรียกคน เป็นเรื่องไม่สุภาพ วิธีที่ถูกต้องคือคว่ำฝ่ามือลงแล้วค่อยกวักมือเรียก โดยให้นิ้วทั้งหมดเรียงชิดกัน

7. ซื้อของเสร็จ อย่าทิ้งใบเสร็จเด็ดขาดโดยไม่จำเป็น เพราะคุณสามารถเอาไปลุ้นรางวัลลอตเตอรี่ได้ หากต้องการทิ้งแนะนำให้ไปหย่อนในตู้บริจาคแทน เพาะหากใบเสร็จนั้นถูกรางวัลก็จะทำการโอนเข้าสู่มูลนิธิต่าง ๆ ทันที

สภาพอากาศของไต้หวันมี 4 ฤดูกาลดังนี้
1. ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 - 29 องศาเซลเซียส

2. ฤดูร้อน ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน มีอุณหภูมิอยู่ที่ 25 - 34 องศาเซลเซียส

3. ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน มีอุณหภูมิอยู่ที่ 19 - 28 องศาเซลเซียส

4. ฤดูหนาว ช่วงเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 - 24 องศาเซลเซียส

ของฝากจากทัวร์ไต้หวัน ไม่ซื้อแล้วจะเสียใจ
1. ชานมบรรจุขวด “ชานมไต้หวัน” มีรสชาติถูกปากใครหลายคนในไทย เพราะความหอมของใบชา มีรสหวานกำลังดี ที่เข้ากับเม็ดชาไข่มุกเหนียวหนึบเคี้ยวเพลินเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะทำให้อ้วนได้ง่าย ๆ ก็ตาม โดยมีให้เลือกหลากหลายรสด้วยกัน

2. แครกเกอร์ตังเม คือขนมท้องถิ่นในไต้หวัน ที่ทำจากแป้งแครกเกอร์ชั้นดีถูกผสมผสานกับตังเมอย่างลงตัว เมื่อกัดกินเข้าไปจึงทำให้สัมผัสได้ถึงความหอมและรสชาติมัน ๆ เค็มนิด ๆ ตัดกับความหวานของตังเมที่ไม่เหนียวจนเกินไป หรือหากชอบกินนิ่ม ๆ ก็สามารถนำไปอุ่นในไมโครเวฟได้

3. สินค้า Hand Made หากต้องการสินค้าที่แตกต่าง ไม่ชอบเหมือนใครและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ก็สามารถเลือกซื้อสินค้า Hand Made ประเภทต่าง ๆ ได้ ซึ่งมีให้เลือกหลายรายการตามตลาดนัดทั่วไปในไต้หวัน เช่น กระเป๋าสตางค์ทำมือใบเล็กลวดลายน่ารัก ๆ เสื้อยืดสกีนลายสวย ๆ โปสการ์ดทำมือ เป็นต้น

4. ไข่เหล็ก ไข่ชนิดนี้ ด้านนอกมีสำน้ำตาลเข้ม เนื่องจากถูกน้ำตาลที่ถูกนำไปเคี้ยวกับน้ำจนเปลี่ยนสี มีรสชาติคล้ายกับไข่พะโล้ แต่มีความเข้มข้นกว่า โดยมีไข่ให้เลือก 2 แบบด้วยกัน คือไข่ไก่และนกระทา ซึ่งตรงส่วนไข่ขาวที่เป็นสีน้ำตาลนั้นมีความเหนียวหนึบมาก เนื่องจากถูกเคี้ยวจนเป็นเวลานาน จึงเป็นที่มาของชื่อไข่เหล็ก

5. วิสกี้ไต้หวัน Kavalan Whiskey หากเป็นคนที่ชื่นชอบการดื่มแอลกอฮอล์ ต้องรู้จักกันดีกับวิสกี้ Kavalan เนื่องจากเป็นวิสกี้สัญชาติไต้หวัน ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ “World’s Best Single Malt Whisky 2015” มาครองได้ จึงการันตีในเรื่องรสชาติได้เป็นอย่างดี

อากาศ ไต้หวัน วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ไต้หวัน วันนี้ 28.2°C
Sat
Weather on Sat 28.3°C
Sun
Weather on Sun 28.8°C
Mon
Weather on Mon 28.7°C
Tue
Weather on Tue 29.1°C
Wed
Weather on Wed 30.7°C
Thu
Weather on Thu 31.4°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.