หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไต้หวัน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไต้หวัน

ผู้เยี่ยมชมสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จะต้องได้รับวีซ่าหรือการอนุญาตล่วงหน้าเว้นแต่พวกเขาจะมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าหรือประเทศที่คนชาติมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง ผู้เยี่ยมชมทุกคนจะต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุ 6 เดือน (ยกเว้นพลเมืองของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาที่ต้องถือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตลอดระยะเวลาการเข้าพักทั้งหมด)

 

ไต้หวันมีข้อกำหนดพิเศษในการเข้าประเทศสำหรับคนปัจจุบันหรือในอดีตของสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าจีน) ที่อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้บุคคลสัญชาติของบางประเทศจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับการขอวีซ่านักท่องเที่ยว

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =