ซื้อประกันภัยการเดินทางมาเลเซีย ประกันท่องเที่ยว (Malaysia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางมาเลเซีย ประกันท่องเที่ยว (Malaysia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางมาเลเซีย (Malaysia)

ประกันเดินทางมาเลเซีย ประกันการเดินทางในมาเลเซีย ประกันภัยการเดินทางมาเลเซีย ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในมาเลเซีย

 • กัวลาลัมเปอร์
 • ซาบาห์
 • ตรังกานู
 • ปะหัง
 • ปีนัง
 • มะละกา
 • ยะโฮร์
 • รัฐกลันตัน
 • รัฐซาราวัก
 • รัฐสลังงอร์
 • เกดะห์
 • เนกรีเซมบีลัน
 • เประ
 • เปอร์ลิส
 • โกตาเซอตาร์
อากาศ มาเลเซีย วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ มาเลเซีย วันนี้ 24.1°C
Wed
Weather on Wed 27.4°C
Thu
Weather on Thu 26.3°C
Fri
Weather on Fri 27.4°C
Sat
Weather on Sat 27.4°C
Sun
Weather on Sun 27.6°C
Mon
Weather on Mon 28.2°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =