ระบบไฟฟ้าของประเทศมาเลเซีย

ระบบไฟฟ้าประเทศมาเลเซีย

มาเลเซียใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: 240V ความถี่ 50Hz

รูปแบบปลั๊ก: G และใช้งานได้กับปลั๊ก G เท่านั้น

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =