หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศมาเลเซีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศมาเลเซีย

ผู้มาเยือนมาเลเซียจะต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตมาเลเซียคนใดคนหนึ่งเว้นแต่จะเป็นพลเมืองของประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =