เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางเลบานอน Lebanon ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทาง เลบานอน

เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางเลบานอน เดินทางในเลบานอนอย่างปลอดภัยด้วยประกันท่องเที่ยวต่างประเทศรับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกนได้ เป็นประกันที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในเลบานอน

 • คูรา
 • ชูฟ
 • ซการ์ตา
 • ซาห์เลห์
 • ซีดอน
 • ตรีโปลี
 • นาบาตีเยะห์
 • บชาร์ริ
 • บชาร์เร
 • บะอัลเบค
 • บาตรูน
 • บาบดา
 • บินท์ จเบล
 • บิบลอส-เจบีล
 • มาร์เจยูน
 • มินิเยห์ แดนนิเยห์
 • ราชายา
 • อัคคาร์
 • อเลย์
 • ฮัสบายา
 • เคเซอร์วัน
 • เจซซีน
 • เบกาตะวันตก
 • เบรุต
 • เมตน์
 • เฮอร์เมล
 • ไทร์
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =