หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเลบานอน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเลบานอน

นโยบายการขอวีซ่าของเลบานอนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าสาธารณรัฐเลบานอนจะต้องปฏิบัติตามจึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าและอยู่ในประเทศได้

 

วีซ่าเลบานอนเป็นเอกสารที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและคณะทูตในต่างประเทศที่ตามมาโดยมีเป้าหมายในการควบคุมและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้อพยพ

 

ผู้เยี่ยมชมสาธารณรัฐเลบานอนจะต้องได้รับวีซ่าจากหนึ่งในคณะทูตของสาธารณรัฐเลบานอนเว้นแต่พวกเขาจะมาจากหนึ่งในเจ็ดประเทศและดินแดนที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าหรือหนึ่งใน 81 ประเทศและดินแดนอื่น ๆ ที่พลเมืองมีสิทธิ์ได้รับ วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง

 

นักท่องเที่ยวที่เพิ่งไปกินีไลบีเรียหรือเซียร์ราลีโอนจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก

 

เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทุกสัญชาติที่เดินทางด้วยหนังสือเดินทางของผู้ปกครองจะต้องมาพร้อมกับผู้ถือหนังสือเดินทางมิฉะนั้นเด็กจะต้องถือหนังสือเดินทางของตนเอง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =