ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเลบานอน

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเลบานอน

เลบานอนอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส และได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 1943 หลังจากนั้น เลบานอนได้พัฒนาประเทศจนสามารถรักษาความเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงินศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้นับตั้งแต่อดีตไว้ได้ อย่างไรก็ดี ในช่วงปี ค.ศ. 1975 – 1991 เลบานอนตกอยู่ภายใต้ภาวะสงครามกลางเมือง มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาหรับและกลุ่มคริสเตียนในเลบานอน ในที่สุด ทุกฝ่ายสามารถหาข้อยุติและร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูประเทศหลังจากภาวะสงครามกลางเมืองอีกครั้ง

 

ซีเรียเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อเลบานอนมากที่สุด โดยเฉพาะด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ โดยซีเรียได้ส่งกองกำลังรักษาความสงบอยู่ในเลบานอนประมาณ 30,000 คน และจากความสัมพันธ์ที่แนบแน่นดังกล่าว ทำให้กรณีพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างซีเรีย เลบานอนกับอิสราเอลไม่มีความคืบหน้า

 

ภาษาอาหรับเลบานอนหรือเพียงแค่เลบานอน หรือภาษาเลบานอน เป็นภาษาที่พูดกันในภาษาเลบานอน ส่วนใหญ่อยู่ในเลบานอนโดยมีอิทธิพลทางภาษาที่ยืมมาจากภาษาตะวันออกกลางและยุโรปอื่น ๆ และมีลักษณะเฉพาะบางประการจากภาษาอาหรับพันธุ์อื่น ๆ เนื่องจากการพูดได้หลายภาษาและดิโกลเซียที่แพร่หลายในหมู่ชาวเลบานอน (ชาวเลบานอนส่วนใหญ่ใช้ภาษาสองภาษาหรือสามภาษา) จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชาวเลบานอนจะสลับรหัสระหว่างหรือผสมภาษาอาหรับเลบานอนอังกฤษและฝรั่งเศสในการพูดประจำวัน วัฒนธรรมของชาวเลบานอนและชาวเลบานอนเกิดขึ้นจากอารยธรรมต่างๆในช่วงหลายพันปี เป็นที่อยู่อาศัยของชาวฟินีเซียนและต่อมาถูกยึดครองและยึดครองโดยชาวอัสซีเรียกรีกโรมันเปอร์เซียอาหรับชาวครูเสดเติร์กออตโตมันและชาวฝรั่งเศส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =