เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางอิหร่าน Iran ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทาง อิหร่าน

เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางอิหร่าน เดินทางในอิหร่านอย่างปลอดภัยด้วยประกันท่องเที่ยวต่างประเทศรับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกนได้ เป็นประกันที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในอิหร่าน

 • Khuzestan
 • กิรมาน
 • กุม
 • ฟาร์ส
 • มาซันดารานี
 • ยาซด์
 • อีส อาซาร์ไบจาน
 • เตหะราน
 • เวสต์ อาซาร์ไบจาน
 • เอสฟาฮาน
 • โคราซานราซาวี
 • โฮรมุซกอน
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =