ระบบไฟฟ้าของประเทศอิหร่าน

ระบบไฟฟ้าประเทศอิหร่าน

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: 220V, ความถี่: 50Hz

โดยปลั๊กที่ใช้จะเป็นปลั๊กแบบหัวกลม

ชาวอิหร่านไม่นิยมเดินสายไฟฟ้าบนผนังอาคาร แต่จะเดินสายไฟภายในผนังซึ่งจะทำพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =