วันหยุดของประเทศอิหร่าน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศอิหร่าน

วันหยุดของประเทศอิหร่าน

อิหร่าน เป็นประเทศสาธารณรัฐอิสลาม หมายความว่า เอาหลักศาสนาอิสลามเป็นหลักในการปกครองประเทศ วันทำงานของสถานที่ราชการและเอกชนจึงอ้างอิงตามหลักศาสนา โดยถือเอา วันศุกร์เป็นวันหยุด โดยปกติ ราชการจะทำงาน วันเสาร์ – พุธ (หยุดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) วันทำงานของหน่วยงานเอกชนส่วนใหญ่จะมีวันพฤหัสบดีเพิ่มมาอีกครึ่งวัน ปิดทำการเวลา 14.00 น.

 

17 มกราคม                     Martyrdom of Fatima

11 กุมภาพันธ์                  การปฏิวัติอิหร่าน

25 กุมภาพันธ์                  Birth of Imam Ali

11 มีนาคม                      Mission of Muhammad

20 มีนาคม                     Nationalization of Oil Industry

29 มีนาคม                     Birth of Imam Mahdi

1 เมษายน                      Islamic Republic Day

2 เมษายน                     Sizdah Be–dar

3 พฤษภาคม                 Martyrdom of Imam Ali

13-14 พฤษภาคม          วันอีด

4 มิถุนายน                    Death of Khomeini

5 มิถุนายน                    Revolt of Khordad

6 มิถุนายน                    Martyrdom of Imam Jafar

20 กรกฎาคม                Eid al–Adha

28 กรกฎาคม                Eid al–Ghadeer

18 สิงหาคม                 Tasu’a

19 สิงหาคม                 วันอาชูรออ์

28 กันยายน                 Arba’een

7 ตุลาคม                    Martyrdom of Imam Reza

24 ตุลาคม                  Mawlid

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =