ประกันเดินทางภูฏาน ซื้อประกันภัยการเดินทางภูฏาน

ประกันเดินทางภูฏาน ซื้อประกันภัยการเดินทางภูฏาน

ประกันเดินทางภูฏาน ประกันการเดินทางในภูฏาน ประกันภัยการเดินทางภูฏาน ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในภูฏาน

  • ทิมพู
  • พาโร
อากาศ ภูฏาน วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ภูฏาน วันนี้ 16.4°C
Wed
Weather on Wed 14.2°C
Thu
Weather on Thu 15°C
Fri
Weather on Fri 15.6°C
Sat
Weather on Sat 15.8°C
Sun
Weather on Sun 15.1°C
Mon
Weather on Mon 15.3°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =