ซื้อประกันภัยการเดินทางภูฏาน ประกันท่องเที่ยว (Bhutan)

ซื้อประกันภัยการเดินทางภูฏาน  ประกันท่องเที่ยว (Bhutan)

ซื้อประกันภัยการเดินทางภูฏาน (Bhutan)

ประกันเดินทางภูฏาน ประกันการเดินทางในภูฏาน ประกันภัยการเดินทางภูฏาน ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในภูฏาน

  • ทิมพู
  • พาโร
อากาศ ภูฏาน วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ภูฏาน วันนี้ 12°C
Sun
Weather on Sun 14°C
Mon
Weather on Mon 15.5°C
Tue
Weather on Tue 17°C
Wed
Weather on Wed 17.4°C
Thu
Weather on Thu 15.8°C
Fri
Weather on Fri 14.1°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =