หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศภูฏาน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศภูฏาน

คนไทยต้องมีวีซ่าสำหรับการเดินทางไปภูฏาน โดยปกติการพำนักจะสั้นโดยมีระยะเวลา 14 วันและวีซ่าจะหมดอายุใน 14 วัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =