ระบบไฟฟ้าของประเทศภูฏาน

ระบบไฟฟ้าประเทศภูฏาน

ภูฏานใช้แรงดันไฟฟ้า 230V และ 50Hz ปลั๊กที่สามารถใช้ได้ในประเทศภูฏานมีปลั๊กที่เกี่ยวข้องสามประเภทคือประเภท C, D และ G ปลั๊กประเภท C คือปลั๊กที่มีขากลมสองขาปลั๊กประเภท D คือปลั๊กที่มีขากลมสามขาในรูปแบบสามเหลี่ยมและปลั๊กประเภท G คือปลั๊ก ซึ่งมีหมุดสี่เหลี่ยมสามอันในรูปแบบสามเหลี่ยม

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =