ซื้อประกันภัยการเดินทางแทนซาเนีย ประกันท่องเที่ยว (Tanzania)

ซื้อประกันภัยการเดินทางแทนซาเนีย ประกันท่องเที่ยว (Tanzania)

ซื้อประกันภัยการเดินทางแทนซาเนีย (Tanzania)

ประกันเดินทางแทนซาเนีย ประกันการเดินทางในแทนซาเนีย ประกันภัยการเดินทางแทนซาเนีย ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในแทนซาเนีย

 • Mwanza
 • Selous Game Reserve
 • Manyara
 • Pwani
 • คาราตู
 • คิลิมันจาโร
 • ดาร เอส ซาลาม
 • นุงวี
 • อารูชา
 • อึงโกรองโกโร
 • เซเรงเกติ
 • แซนซิบาร์
 • โดโดมา
อากาศ แทนซาเนีย วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ แทนซาเนีย วันนี้ 17.7°C
Fri
Weather on Fri 21.6°C
Sat
Weather on Sat 21.8°C
Sun
Weather on Sun 21.7°C
Mon
Weather on Mon 22.6°C
Tue
Weather on Tue 22.5°C
Wed
Weather on Wed 23°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =