วันหยุดของประเทศแทนซาเนีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศแทนซาเนีย

วันหยุดของประเทศแทนซาเนีย

แทนซาเนียมีวันหยุดประจำชาติประมาณ 17 วันต่อปี ได้แก่

- วันปีใหม่ เป็นวันหยุดราชการในแทนซาเนียเพื่อเป็นการระลึกถึงการเริ่มต้นปีใหม่ตามปฏิทินเกรกอเรียน 

- วันปฏิวัติแซนซิบาร์ เป็นวันหยุดราชการซึ่งนับเป็นการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1954 เพื่อโค่นล้มสุลต่าน หลังจากได้รับเอกราชจากการปกครองของอังกฤษ 

- วันคารุเมหรือที่เรียกว่า วันแห่ง ชีคห์ อาบี๊ด อามานี คารุเม เพื่อระลึกถึงการลอบสังหาร อาบี๊ด คารุเม ในปี ค.ศ.1972 ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของแซนซิบาร์ 

- วันศุกร์ที่ดี เป็นการเฉลิมฉลองของชาวคริสเตียนทั่วโลก เป็นการระลึกถึงการเสียชีวิตและการถูกตรึงกางเขนของพระเยซู

- วันอาทิตย์อีสเตอร์ ในแทนซาเนียฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เป็นวันที่สำคัญที่สุดของชาวคริสเตียน นอกจากนี้ยังหมายถึงการสิ้นสุดระยะเวลาการอดอาหาร 40 วัน หรือที่เรียกว่าเข้าพรรษา

- วันจันทร์อีสเตอร์ เป็นวันหยุดของชาวคริสต์ที่มีการเฉลิมฉลองในวันถัดจากวันอาทิตย์อีสเตอร์

- วันสหภาพในแทนซาเนีย เป็นเครื่องหมายการรวมกันของแทนกันยิกาและเป็นการระลึกถึงการรวมกันของแซนซิบาร์ในปี ค. ศ. 1964

- วันแรงงาน ในแทนซาเนียถือเป็นความสำเร็จของขบวนการแรงงานและยังเป็นวันหยุดราชการในกว่า 80 ประเทศ

- วันอีดหรือที่เรียกว่าเทศกาลละศีลอด ถือเป็นการสิ้นสุดเดือนรอมฎอนและเป็นวันสำคัญทางศาสนา เป็นวันหยุดเฉลิมฉลองโดยชาวมุสลิมทั่วโลก

- วันชาวนา มีการเฉลิมฉลองวันเกษตรกรเพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของเกษตรกรต่อเศรษฐกิจของประเทศแทนซาเนีย ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดแรงงานในประเทศที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของแทนซาเนียและคิดเป็น 85% ของการส่งออก

- วันอีดิลอัฎฮา มีการเฉลิมฉลองโดยชาวมุสลิมในแทนซาเนียเพื่อรำลึกถึงการเสียสละของศาสดาอับราฮัมเพื่อพระเจ้า เป็นงานทางศาสนาที่สำคัญที่สุด วันวาลิมู นายเรเร เป็นการรำลึกถึงการเสียชีวิตของ จูเลียส นายเรเร ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น "บิดาแห่งชาติ" นายเรเรเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ Tanganyika African National Union และเป็นเสียงที่หนักแน่นที่นำไปสู่การเป็นอิสระของแทนซาเนียจากการปกครองของอังกฤษ

- วันเมาลิด ในแทนซาเนียเมาลิดเป็นวันหยุดราชการเพื่อระลึกถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม และผู้ประกาศอัลกุรอานศาสดามูฮัมหมัด

- วันประกาศอิสรภาพ ในแทนซาเนียในปี ค.ศ. 1961 ที่ประเทศปลอดจากการปกครองของอังกฤษ ชาวแทนซาเนียเฉลิมฉลองด้วยสุนทรพจน์ธงชาติและขบวนพาเหรด

- วันคริสต์มาสต์ เป็นการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์และมีการเฉลิมฉลองโดยชาวคริสต์ในแทนซาเนียและรอบ ๆ

- บ๊อกซิ่งเดย์ มีการกล่าวถึงวันหลังวันคริสต์มาสว่า บ๊อกซิ่งเดย์ หมายถึงกล่องเปล่าที่เหลือจากของขวัญที่ได้รับในวันหยุดคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =