ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศแทนซาเนีย

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศแทนซาเนีย

ประชากรของแทนซาเนียประกอบด้วยชนพื้นเมืองในแอฟริกาที่แตกต่างกันมากกว่า 120 พวก ซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น เนื่องจากผลกระทบของการย้ายถิ่นในชนบทสู่เมืองแห่งความทันสมัย ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่เล็กที่สุดบางกลุ่มค่อยๆหายไป ในช่วงต้น 5,000 ปีก่อนคริสตศักราช กลุ่มนักล่าสัตว์กลุ่มซานที่อาศัยอยู่ในประเทศ เชื่อว่านักล่าแซนดาวีทางตอนเหนือของแทนซาเนียเป็นทายาทของพวกเขา ในช่วง 1,000 ปีก่อนคริสตศักราช การเกษตรและการอภิบาลได้รับการแนะนำผ่านการอพยพของชาวคูชิติกจากเอธิโอเปีย ชาวอิรัก ชาวบูกู ชาวโกโรวาและ ชาวบูรันกี ที่มีต้นกำเนิดจากมาจากคูชิติก และประมาณคริสตศักราช 500 ชาวบันตู เกษตรกรผู้ที่ใช้เหล็กในการเกษตร ซึ่งเดินทางมาจากทางตะวันตกและทางใต้ เริ่มเข้ามาแทนที่และซึมซับวัฒนธรรมของนักล่ากลุ่มซาน ในระหว่างนั้นกลุ่มคนปศุสัตว์นิโลติกจากทางซูดานใต้ ได้เข้ามาในพื้นที่ของแทนซาเนีย ปัจจุบันชาวแทนซาเนียส่วนใหญ่มีเชื้อสายบันตู; ชาวซูกูมาซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และทางตอนใต้ของทะเลสาบวิกตอเรียซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ชนเผ่าบันตูอื่น ๆ ได้แก่ ชาวยัมเวซีซึ่งกระจายตัวอยู่ในภาคกลาง-ตะวันตก ชาวเฮเฮและฮายา อาศัยอยู่ในที่ราบสูงทางตอนใต้ของประเทศและตะวันตกเฉียงเหนือ ชนเผ่านิโลติค ชาวมาไซ ชาวอารูชา ชาวแซมบูรูและบารากูยู อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือ-ตอนกลางของแทนซาเนียแผ่นดินใหญ่ ชาวซาราโมซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีการขยายตัวและอยู่กันแบบสังคมแบบเมืองใหญ่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และมีอิทธิพลมาก กลุ่มซาราโมส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในบริเวณรอบ ๆ เมืองดาร์เอสซาลามและชายฝั่งที่อยู่ติดกัน โดยจูเลียส นายเรเร บิดาผู้ก่อตั้งประเทศและประธานาธิบดีคนแรก (ช่วงปี ค.ศ.1962–1985) มีพื้นเพมาจากกลุ่มซานากี ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำนวนน้อยที่สุด อาศัยอยู่ใกล้เมืองมูโซมาในภูมิภาคของทะเลสาบวิกตอเรีย แทนซาเนียมีภาษาราชการ 2 ภาษาคือภาษาสวาฮิลี และภาษาอังกฤษซึ่งภาษาสวาฮิลี เป็นภาษาประจำชาติประกอบด้วยภาษาถิ่นบันตู และภาษาอาหรับหลายภาษา ที่มีต้นกำเนิดตามชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกและบนเกาะแซนซิบาร์ นอกจากภาษาสวาฮิลีแล้วชาวแอฟริกันแทนซาเนียส่วนใหญ่ ยังพูดภาษาดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนด้วย ภาษาหลักที่พูดโดยชนกลุ่มน้อยเอเชียในแทนซาเนีย ได้แก่ คุชราต ฮินดี ปัญจาบ และอูรดู

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =